• Ακτινολογικών & μαστογραφικών συστημάτων,
  • Υπολογιστικών τομογράφων,
  • Οδοντιατρικών διατάξεων,
  • Ψηφιακών εμφανιστηρίων
  • Κτηνιατρικών ακτινολογικών