• Ακτινογραφικών, ακτινοσκοπικών & μαστογραφικών συστημάτων,
  • Υπολογιστικών τομογράφων,
  • Οδοντιατρικών συστημάτων