Σύμβουλος ή Yπεύθυνος Ακτινοπροστασίας Εργαστηρίου Ακτινοβολιών Ιατρικών Εφαρμογών X1,X2,X3