Στο χώρο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο και την διασφάλιση ποιότητας (λειτουργική και απεικονιστική) διαφόρων ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Οι ποιοτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση ποιότητας των ακτινοδιαγνωστικών/θεραπευτικών εργαστηρίων αποσκοπούν στη(ν)

(α) διασφάλιση της ακτινοπροστασίας του πληθυσμού, των εργαζομένων, των ασθενών-εξεταζομένων και του περιβάλλοντος από τις ακτινοβολίες,

(β) εξακρίβωση της συμμόρφωσης της κατασκευής, λειτουργίας και ποιότητας των εγκαταστάσεων, συστημάτων, και πρακτικών που κάνουν χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με την κείμενη νομοθεσία

 

Εγκύλιος ΕΕΑΕ για περιοδικό έλεγχο ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων

Αδειοδότηση κτηνιατρικών ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων

Πρωτόκολλα ελέγχων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας των συστημάτων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ)

Πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας για τα συστήματα ακτινοθεραπείας

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ)