Ιατρικη Φυσικη

Φυσικός Ιατρικής – Ακτινοφυσικός

O Φυσικός Ιατρικής – Ακτινοφυσικός είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής, διετούς Μεταπτυχιακού τίτλου Ειδικότητας στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική με Κλινική Εξειδίκευση ενός έτους. Πιστοποιείται με δύο άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας μετά από γραπτές εξετάσεις: Άδεια Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Άδεια Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην

  • Πυρηνική Ιατρική
  • Ακτινοδιάγνωση- Ιατρική Απεικόνιση
  • Ακτινοθεραπεία,

έχοντας σαν στόχο την αποτελεσματική χρήση

  • Των ραδιοϊσοτόπων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς
  • Των ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων
  • Των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων
  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων σύνθετων μεθόδων και τεχνικών διάγνωσης και θεραπείας
  • Τη βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των ασθενών και του προσωπικού
  • Την παροχή οδηγιών ακτινοπροστασίας για την ασφαλή χρήση της ακτινοβολίας σε ιατρικά εργαστήρια

Πηγή ΕΦΙΕ

Breakthroughs In Physics: Photon-counting CT

News - NEA

The SINFONIA project

Τhe SINFONIA project SINFONIA project will develop novel methodologies and tools that will provide a comprehensive a risk appraisal for detrimental effects of radiation exposure on patients, workers, carers and …